Сектори

Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Сектори

СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ

Пом.директор Дипл.шум.инж. Марјан Стојаноски

 

Работни цели:

 • Управување со функционирање на секторот и соодветните одделенија и спроведување на надлежностите, контрола врз работењето на продажбата, развивање на политики за подобар пласман на дрвните производи

Опис на работни задачи и обврски: 

 • Врши надзор и координација врз работењето помеѓу секторот и соодветните работни единици во Подружниците;
 • Го испитува и анализира пазарот во земјата и странство;
 • Изнаоѓа и огранизира продажба на нови пазари во земјата и во странство и изготвува и предлага ценовници за продажба на дрвни и други производи;
 • Изготвува и спроведува долгорочни, среднорочни и годишни планови за развој на секторот, продажба на дрвни сортименти и други производи;
 • Склучува Договори со коминтенти за продажба и набавка;
 • Го следи извршувањето на предвидените планови и Договори во секторот;
 • Соработува со другите сектори во дирекцијата и со организации и институции кои се бават со проблематика од делокругот на секторот;
 • Организира советувања за стручно унапредување на кадарот и учествува на саеми
 • Врши и други работи и работни задачи од својот делокруг, а кои не се опфатени со овој опис по налог на Директорот на претпријатието

Одговорност: 

 • За својата работа одговара пред Директорот на претпријатието

 

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

 • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

 • mkdsumi

Монографија 1998-2008

 • mkdsumi

Списание

МКФФИС

 • mkdsumi

Контакт