Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

За Нас

Акти

- Закон за шумите

- Колективен договор

- Извештај за работењето за 2015 година

- Годишен извештај по годишна сметка за 2015

- Ревизорски извештај 2015 ЈП Македонски шуми п.о.-Скопје

- Извештај за работењето за 2016 год

- Годишен извештај по годишна сметка за 2016 год.

- Ревизорски извештај 2016 на ЈП Македонски шуми Скопје

- Правилник за систематизација на работни места при ЈП Македонски шуми - Скопје

- ЗАВРШНА СМЕТКА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ 2017

- Годишен извештај за 2017 год

- Извештај за работењето за 2017 год

- Ревизорски извештај за 2017 год ЈП Македонски шуми п.о. Скопје

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 04 - 06м 2018г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 07 - 09м 2018г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 10 - 12м 2018г.

- Извештај за работењето за 2018 год

- Ревизорски извештај за 2018 год ЈП Национални шуми п.о. Скопје

- Годишна сметка на ЈП за 2018 год

- Колективен договор - измени и дополнување

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 01-03м 2019г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 04-06м 2019 г.

- Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за период 07-09м 2019 г.

Кодекс за административни службеници oбјавен на ден 24.01.2020г. согласно Заклучок од нацрт-записникот од четвртата седница на Владата на РС Македонија од 21.01.2020г.

- Кодекс за административни службеници

 

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт