Информации

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

За Нас

Раководство

Генерален Директор

Јулиана Николова

e-mail: juliana.nikolova@mkdsumi.com.mk

На состанокот на Управниот одбор на ЈПНШ, одржан на 17.12.2020 година, за вршител на должност –Директор на “ЈП Национални шуми “–Скопје, се ИМЕНУВА Јулиана Николова . Јулиана Николова e родена 1975г во Велес, каде завршува основно и средно образование. Дипломира на Природно - математички факултет, отсек Информатика. Работни ангажмани - професор по информатика во Гимназија "Јосип Броз Тито" - Скопје, истовремено ангажирана на повеќе полиња како асистент, рецензент и учесник во работа на стручни проекти од областа на заштита на податоци. Еден мандат Пратеник во Собранието на РСМ, активен член на комисиите за Европски прашања, Образование, заменик член во Надворешни работи и Прашања на Избори и именувања. Претседател на групата за соработка со Балтичките земји. По завршување на мандатот, работи во Кабинетот на Министерот за локална самоуправа. Од декември 2020 - ВД Директор на “Национални шуми”.

COVID-19 (корона вирус)

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт