Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Јавни повици

mkd shumi

Јавен повик

mkd shumi

ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС

mkd shumi

ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС

mkd shumi

Јавен повик за набавка на службена униформа за чуварска служба за заштитените подрачја Осоговски Планини и Малешево

mkd shumi

Јавен повик за набавка на службена униформа за чуварска служба

mkd shumi

ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС ЗА ОПОЖАРЕНА ДРВНА МАСА

ЈПНАЦИОНАЛНИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ

ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС

mkd shumi

ЈП”НАЦИОНАЛНИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2022

Се повикуваат сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на повикот во ЈП”Национални шуми”. Јавното претпријатие на  најтранспарентен начин отпочнува со склучување на купопродажни договори со сите заинтересирани субјекти кои ќе се пријават на овој повик и кои ги исполнуваат условите од повикот, прописите и критериуми донесени од претпријатието.

Субјектите кои се заинтересирани за склучување на  купопродажни договори за 2022 година и кои ги исполнуваат критериумите можат да поднесат “БАРАЊЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ГОДИШНИ  КУПОПРОДАЖНИ ДОГОВОРИ”.

Обрзецот на барањата може да се подигне од веб страната www.mkdsumi.com.mk, во Дирекцијата и Подружниците на Јавното претпријатие.

mkd shumi

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање понуди за изнајмување на деловен-канцелариски простор

mkd shumi

ЈП”НАЦИОНАЛНИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2021

Се повикуваат сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на повикот во ЈП”Национални шуми”. Јавното претпријатие на  најтранспарентен начин отпочнува со склучување на купопродажни договори со сите заинтересирани субјекти кои ќе се пријават на овој повик и кои ги исполнуваат условите од повикот, прописите и критериуми донесени од претпријатието.

Субјектите кои се заинтересирани за склучување на  купопродажни договори за 2021 година и кои ги исполнуваат критериумите можат да поднесат “БАРАЊЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ГОДИШНИ  КУПОПРОДАЖНИ ДОГОВОРИ”.

mkd shumi

ЈП”НАЦИОНАЛНИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2020

Се повикуваат сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на повикот во ЈП”Национални шуми”. Јавното претпријатие на  најтранспарентен начин отпочнува со склучување на купопродажни договори со сите заинтересирани субјекти кои ќе се пријават на овој повик и кои ги исполнуваат условите од повикот, прописите и критериуми донесени од претпријатието.

Субјектите кои се заинтересирани за склучување на  купопродажни договори за 2020 година и кои ги исполнуваат критериумите можат да поднесат “БАРАЊЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ГОДИШНИ  КУПОПРОДАЖНИ ДОГОВОРИ”.

Обрзецот на барањата може да се подигне од веб страната www.mkdsumi.com.mk, во Дирекцијата и Подружниците на Јавното претпријатие.

 

mkd shumi

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање понуди за дератизација

Се повикуваат сите заинтересирани правни лица овластени за извршување дератизација на објекти да достават понуди за дератизација на објекти и магацински простории на ПШС „Осогово“ во с.Гиновци и Крива Паланка, во кои се извршува сушење, чување и подготовка на билки за чај. 

mkd shumi

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање понуди за сертификација на органско производство

 

mkd shumi

ЈП"МАКЕДОНСКИ ШУМИ"-СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2019

ЈПМАКЕДОНСКИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ

ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС

Се повикуваат сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на повикот во ЈП”Македонски шуми”. Јавното претпријатие на  најтранспарентен начин отпочнува со склучување на купопродажни договори со сите заинтересирани субјекти кои ќе се пријават на овој повик и кои ги исполнуваат условите од повикот, прописите и критериуми донесени од претпријатието.

Субјектите кои се заинтересирани за склучување на  купопродажни договори за 2019 година и кои ги исполнуваат критериумите можат да поднесат “БАРАЊЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ГОДИШНИ  КУПОПРОДАЖНИ ДОГОВОРИ”.

Обрзецот на барањата може да се подигне од веб страната www.mkdsumi.com.mk, во Дирекцијата и Подружниците на Јавното претпријатие.

mkd shumi

ЈАВЕН ПОВИК

За избор на правно лице за собирање и транспорт

на отпадна електрична и електронска опрема

mkd shumi

ЈП"МАКЕДОНСКИ ШУМИ"-СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2018

Се повикуваат сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на повикот во ЈП”Македонски шуми”. Јавното претпријатие на  најтранспарентен начин отпочнува со склучување на купопродажни договори со сите заинтересирани субјекти кои ќе се пријават на овој повик и кои ги исполнуваат условите од повикот, прописите и критериуми донесени од претпријатието.

mkd shumi

ЈП"МАКЕДОНСКИ ШУМИ"-СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2017

Се повикуваат сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрвo да се пријават на повикот во ЈП"Македонски шуми". Јавнoтo претпријатие на најтранспарентен начин отпочнува со склучување на купопродажни договори со сите заинтересирани субјекти кои ќе се пријават на овој повик и кои ги исполнуваат условите од повикот, прописите и критериуми донесени од претпријатието.
mkd shumi

О Г Л А С бр. 6/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С  бр. 6/2016

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр. 5/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С  бр. 5/2016

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр. 4/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С  бр. 4/2016

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр. 3/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С  бр. 3/2016

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр. 2/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С  бр. 2/2016

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр. 1/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С  бр. 1/2016

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

ЈП”МАКЕДОНСКИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2016

ЈП”Македонски шуми” – Скопје  на транспарентен начин со овој јавен повик за интерес ги повикува сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на овој повик на начин и под услови како што следи:

mkd shumi

О Г Л А С бр.8 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

О Г Л А С   бр.8

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

Преку Електронскиот систем за јавни набавки објавен е оглас

Преку Електронскиот систем за јавни набавки објавен е оглас за :

Шумарски УСЛУГИ за фази:сеча, дотур и превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти во оддели на ШСЕ во Подружниците на ЈП "Македонски шуми"

Датум на објава : 30.09.2015

Краен рок : 14.10.2015

mkd shumi

О Г Л А С бр.7 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

О Г Л А С   бр.7

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр.6 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

О Г Л А С   бр.6

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

Преку Електронскиот систем за јавни набавки објавен е оглас

Преку Електронскиот систем за јавни набавки објавен е оглас за :

ШУМАРСКИ УСЛУГИ за фази:сеча, дотур и превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти во оддели на ШСЕ во Подружниците на ЈП Македонски шуми со бр.15-746/2

Датум на објава : 27.07.2015

Краен рок : 21.08.2015

mkd shumi

О Г Л А С бр.5 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

О Г Л А С   бр.5

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр.4 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

О Г Л А С   бр.4

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр.3 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

О Г Л А С   бр.3

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА БР: 14- 1216/2

 

ШУМАРСКИ  УСЛУГИ   за фази:сеча, дотур и превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти во оддели на ШСЕ во Подружниците на ЈП "Македонски шуми"- 

mkd shumi

О Г Л А С бр.2 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

О Г Л А С   бр.2

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

О Г Л А С бр.1 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С

За продажба на огревно и техничко дрво 

mkd shumi

ШУМАРСКИ УСЛУГИ за фази:сеча, дотур и превоз

ШУМАРСКИ УСЛУГИ за фази:сеча, дотур и превоз со утовар и растовар на дрвни сортименти во оддели на ШСЕ во Подружниците на ЈП „Македонски шуми“;

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт