Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Јавни повици

Јавен повик за набавка на службена униформа за чуварска служба за заштитените подрачја Осоговски Планини и Малешево

mkd shumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Референтен број  02-317/2 од 09.05.2022

 

Јавното претпријатие Национални шуми партнер спроведувач на Програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), објавува јавен повик за набавка на службена униформа за чуварска служба за заштитените подрачја Осоговски Планини и Малешево. Повикот го спроведува во рамки на проектот Зајакнување на капацитетите на ЈП Национални шуми за одржливо управување со заштитени подрачја Осоговски Планини и Малешево.

Заинтересираните субјекти потребно е да ја достават целокупната документација во електронска форма на е-маил адресата: beti.angelovska@mkdsumi.com.mk и по пошта или лично на следнава адреса: ЈП Национални шуми бул. Климент Охридски бр 68, 1000 Скопје, не подоцна од 30.05.2022година до 14:00 часот.

Документација за јавниот повик, вклучувајќи ги и критериумите за евалуација се достапни на интернет страната на ЈП Национални шуми www.mkdsumi.com.mk, како и на Програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија: http://www.bregalnica-ncp.mk/javni-povici/.

Заинтересираните субјекти може да поставуваат прашање исклучиво во пишана форма на следнава е-пошта: beti.angelovska@mkdsumi.com.mk најдоцна до 23.05.2022 година.

 

Превземи документ

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт