Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Воведена целосна забрана за движење во шума

Одржана работна средба со претставници од синдикатот

Одржана работилница за шумскиот биодиверзитет

ЈП Национални шуми започнува голема акција за пошумување

Одржан втор Регионален семинар во рамките на “Проектот за градење на капацитети за екосистемски-базирано намалување на ризици од катастрофи (Eco-DRR)”

ЈП Национални шуми на високо шесто место според мониторингот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Одржана министерска конференција за шумарство - „Најдобри практики и искуства во обновувањето на шумите“

Директорите на јавните претпријатија потпишаа Декларација за антикорупциски практики и политики

Воведена делумна забрана за движење во шума

Воведена делумна забрана за движење во шума

Известување за јавни расправи по Нацрт планот за управување со заштитен предел (ЗП) „Малешево“ за периодот 2023-2032 година и Нацрт-извештај за стратегиска оцена на животната среди

Реконструкција на административната зграда во Подружницата Галичица во Охрид

Потпишан Меморандум за соработка

Инвестиционо вложување во подружницата Бигла во Демир Хисар

Одржана Прес – конференцијаБоранка станува Боренка

Реконструирана управната зграда во подружницата Преспадрво во Ресен

Пролетна сеидба во расадникот Мавровица

Нацрт верзија и Извештај за стратегиска оцена на животната средина за План за управување со Заштитен предел “Малешево” за периодот од 2023-2032

Инвестиционо вложување во подружницата Кајмакчалан во Битола

Спроведена акција за одземање на бесправно посечена дрвна маса

Одржана Национална работилница за управување со пожари на ниво на предел во РС Македонија

Пошумување во рамките на редовните обврски

Спроведена акција за одземање на дрвна маса од бесправни сечи

Изјава на Директорот Валентин Груевски за Сител ТВ

Доопремување на сервер салите во дирекција и во Сектор уредување

21 март Меѓународен ден на шумите

Поставување на документи на јавен увид за Заштитеното подрачје “Малешево”

Пролетно пошумување во подружница Кожув - Гевгелија

Извршен теренски увид на опожарените површини / U krye inspektimi në terren i zonave të djegura

Реконструкција на објект во сопственост на Национални шуми / Rikonstruksioni i një objekti në pronësi të Pyjeve Nacionale

Инвестиционо вложување во подружницата Преспадрво во Ресен / Investim në filialin Prespadrvo në Resnjë

Набавени нови 40 специјални заштитни униформи

Ново инвестиционо вложување

Механичко чистење на боров четник

Реконструкција на ловечка куќа Милисин \ Rindërtimi i shtëpisë së gjuetisë Milisin

Потпишано членство во Институт за стандардизација

Уште едно Инвестиционо вложување

Продолжува поддршката на акциите за пошумување

Усвоена Инвестиционата Програма за 2023 година

Усвоена Програмата за работа за 2023 година

Доопремување на сервер сала

Остварени производни резултати во 2022 год.

Објавен Годишниот извештај за информации од јавен карактер за 2022 година

Доделени уште три нови теренски возила

Национални шуми набави нови 45 моторни пили

Донесен План за спречување на корупција

Лов и ловен туризам

Зголемување на зелените површини

Национални шуми набави нови 11 теренски возила

Традиционална предновогодишна средба / Takimi tradicional para Vitit të Ri

Одржано предавање за рипариска (крајбрежна) вегетација на европскиот континент

Одржана панел дискусија Зелените јавни набавки

Меѓународен ден на планината 2022 година: жените поместуваат планини

Учество на работилница во Лече, Италија

Национални шуми набави нови 11 теренски возила

Пошумуваме заедно за позелено утре

НА 27 НОЕМВРИ: ПОШУМУВАМЕ ЗАЕДНО

Заедничка акција за пошумување на вработените во Подружница "Кајмакчалан" Битола и Kromberg&Schubert - Битола

Одржана Конференцијата за првите чекори кон државната реорганизација

Гостување на директорот на ЈП во утринската програма "Здраво Македонијо" на Канал 5, во живо

Донесена Спогодба помеѓу Јавното претпријатие Национални шуми и Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика

Одржани работни состаноци

Одржан 6-ти Конгрес на еколозите на Македонија / U mbajt Kongresi i 6-të i ekologëve RMV

Промоцијата на 5 теренски возила, службена опрема и ИТ опрема во Инфо центарот на Пониква

Во Охрид одржан четврти Симпозиум за земјоделство и храна

Набавка на грбни прскалки за гаснење на шумски пожари / Blerja e spërkatësve të shpinës për shuarje Të zjareve në pyje

Гостување на заменикот директор d-r Berat Dehari на МТВ 2, на тема актуелната енергетска криза / Deklaratë e ftuar nga zëvendësdrejtori Dr. Berat Dehari në MTV 2, me temën e krizës

Подружница Плачковица од Радовиш / Dega Plaçkovica nga Radovishi

Изјава на директорот Валентин Груевски за вестите на Алсат

Тековни активности во Подружница Шумарство / Aktivitetet aktuale në Degën e Pyjeve

УКИНУВАЊЕ НА ДЕЛУМНАТА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ШУМА

Изградба и прочистување на шумски патишта \ Ndërtimi dhe pastrimi i rrugëve pyjore

Подружница Плачковица-Радовиш / Dega Plaçkovë-Radovish

Подружница Липа – Крушево

Поскапува огревното дрво

Известување од Секторот за комерцијални работи

Заедничка прес конференција на МЗШВ и ЈП Национални шуми / Konferencë e përbashkët për shtyp

Форест Фест 2022год.

Потпишан договор за соработка

Интервју на директорот Валентин Груевски за Гласот на Америка Двојно поголема побарувачка за огревно дрво за претстојната грејна сезона

Одржани работни состаноци / Takime pune

Интервју на заменик директорот d-r Berat Dehari за ТВ 21 / Intervista e zv.drejtorit D.r Berat Dehari per TV 21

АПЕЛ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ШУМИТЕ ОД ПОЖАРИ

Интервју на заменик директорот на ЈП Национални шуми dr. Berat Dehari за МРТВ

Интервју на Директорот Валентин Груевски за agrotim.mk

Делегации на Национални шуми го одбележаа Илинден во Крушево

ЛЕТО БЕЗ ПОЖАРИ

Потпишан Меморандум за соработка

Спроведување на делумната забрана за движење во шума

Гостување на директорот на ЈП во утринската програма "Македонија наутро" на националната ТВ

Издадени дозволи за движење во шума

Воведување делумна забрана за движење во шума

ДЕМАНТ на веста ,,НАЈАВЕНА МАСОВНА ЛЕГАЛНА СЕЧА НА МАСИВИТЕ ЈАКУПИЦА И ДАУТИЦА СО АМИН ОД НАДЛЕЖНИТЕ,,

Досегашни активности спроведени во рамките на Програмата за заштита на природата, а во врска со заштитените предели Осоговски пл. и Малешево

Одржан работен состанок

Светски ден на планетата Земја

Реконструкција и јакнење на производните капацитети на расадникот на ЈП “Национални шуми” во Куманово

ОТПАДОТ- ЗАГАДУВАЧ ИЛИ РЕСУРС

Новото седиште на Дирекцијата на ЈП "Национални шуми"

ИЗРАБОТКА НА ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ

21 март Меѓународен ден на шумите

Денот на шумите, одбележан со пошумување во сите ПШС на НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА

Одржана меѓуинституционална средба

Засадени нови 3000 садници од црн бор во Богословец-Свети Николе

Заедничко пошумување на вработените од рудникот Саса и ЈП Национални шуми

Jавни консултации за Нацрт-Планот за управување на Заштитеното подрачје Осоговски планини

Настан "Истоштени шуми" во рамките на проектот „Вертикално спротивставување на нелегалната сеча во Република Северна Македонија“

На ден  23.02.2022 година во хотел Мериот беше организирана завршната конференција под име "Истоштени шуми-мапирање на организиран криминал во форма на нелегална сеча"  во рамките на проектот „Вертикално спротивставување на нелегалната сеча во Република Северна Македонија“, кој е во последната фаза од неговото спроведување,  во организација на Здружението на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики „Евротинк-Центар за европски стратегии“ - Скопје, поддржанa од Амбасадата на Канада за  Република Србија, Северна Македонија и Црна Гора, во рамките на Канадскиот фонд за локални иницијативи.

 

Пријавете!!! Мито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума

Годишен извештај за информации од јавен карактер

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање понуди за изнајмување на деловен-канцелариски простор

ПШС Малешево-Берово пошумува опожарени површини

Стручна надоградба на вработени преку организирани обуки

Есенско пошумување во ПШС Галичица-Охрид

Одржана обука за топографско толкување со помош на авионски фотографии

Акција за пошумување под мото „Иднината Денес“

Стручна надградба на вработените за ракување со беспилотно летало (дрон)

Тренинг-работилница за Одржливо управување со шумите во РС Македонија

ПШС Бабуна-Велес пошумува опожарени површини

ПШС Саланџак-Валандово го доби 6то ноемвриското признание од Општина Валандово

Пошумување на голини и ерозивни земјишта

ПШС Липа-Крушево пошумува голини

Засадени нови 5000 садници во регионот на Свети Николе

Засадени нови 8000 садници во регионот на Свети Николе

ПШС"Лешница" Тетово пошумува голини

Францускиот Амбасадор, Н.Е. Сирил Бомгартнер во посета на ЈП Национални шуми

Обновување на зелените површини за здрава животна средина

Согласно вонредната програма на ЈПНационални шуми со симболичен почеток на пошумувањето во село Теново, се означи сезоната на пошумување на опожарените површини. Во периодот кој следи ќе се пошумува и на други локации согласно планот кој Национални шуми го изготви во соработката со Владата. 

Реализирана работна средба / Takim pune i realizuar

УКИНУВАЊЕ НА ДЕЛУМНА И ЦЕЛОСНА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ

Започнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен предел

СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ за ЦЕЛОСНА ЗАБРАНА за движење во шума и шумско земјиште

СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ

СООПШЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ

Промовирана новата противпожарна опрема за справување со шумски пожари во Малешевскиот регион

ЈП”НАЦИОНАЛНИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2021

ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ-Скопје доби СЕРТИФИКАТ за општествена одговорност

ЈП “Национални шуми”ќе управува со заштитеното подрачје на дел од Осоговските Планини

Пошумување на опожарени површини

 

Дезинфекција со специјални возила на ЈП Национални шуми ПРОТИВ КОРОНА вирусот во Кавадарци

Отпочнато есенското пошумување на подрачјето на ШС Лешница-Тетово

ЈП Национални шуми доби 15 нови грбни прскалки за гасење на шумски пожари

Пошумување на опoжарени површини

По повод 75 години од формирањето на ОНН на Езеро Младост во Велес беше организирано пошумување.
 

Одржана првата јавна расправа за Осогово

Започнува кампања за прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во  соработка со Македонско еколошко друштво (МЕД), Јавното претпријатие „Национални Шуми“ и општините во идното заштитено подрачје започнува кампања за прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел.

 

ПШС ,,Равна Река” – Пехчево го доби првиот PEFC - СЕРТИФИКАТ

Во работна посета на коминтенти на ЈП Национални шуми

Потпишан Меморандум за соработка за спроведување на првиот Регионален План за унапредување со шумите во Малешевскиот регион со Акциски План 2020 – 2025

ЈП Национални шуми во жестока борба со дрвокрадците и бесправните сечи

Отежната состојбата на пазарот со дрво и дрвни сортименти, како последица на КОВИД 19

Со домаќинско работење до успешни резултати во екот на најголемата светска пандемија-Ковид 19 – ПШС Липа, Крушево

Директорот на ЈПНШ, Зоран Ѓорѓиев оствари средба со претседателот на ССМ, Дарко Димовски

Последици од Ковид 19 на пазарот со дрво и дрвни сортименти

Набавени нови Товарни возила-камиони во ЈП Национални шуми

Согласно Инвестиционата програма на претпријатието, ЈПНационални шуми  во делот на инвестиции во основни средства планираше набавка на шест товарни возила – Камиони. 

Укунување на делумна забрана за движење

Денот на планетата Земја

Денот на планетата Земја кој веќе 50 години се одбележува, годинава за жал ќе помине во сенка на пандемијата на вирусот COVID 19, заради што се откажани многу манифестации. После педесет години разни манифестации на ред дојде, за жал (или за поука) спасувањето на заболените од вирусот COVID 19, кој го зафати целиот свет и однесе безброј невини жртви.

 

Воведување делумна забрана за движење

ПРОТИВ КОРОНА вирусот – Дезинфекција со специјални возила на ЈП Национални шуми

ИЗВЕСТУВАЊЕ од Бирото за јавни набавки

Известување

Соопштение

СПРАВУВАЊЕ СО КОРОНАВИРУСОТ Covid 19, во ЈП Национални шуми

Во врска  со ново настанатата состојба  во државата,ЈП Национални шуми, од првиот момент,ги презема сите потребни активности и мерки за заштита од коронавирус Covid 19

ПОШУМУВАЊЕ НА ШАРА

На 25.02.2020 година во организација на ЈП Национални шуми Сектор за одгледување, подигање, екологија и лов и Подружницата Лешница-Тетово во рамките на програмата за проширена репродукција на шумите започна пошумување во атарот на с.Ѓермо.

Подобрување на капацитетите за производство на садници во расадникот во Свети Николе

Преку проектот J I C A- Подобрување на капацитетите за производство на садници во  расадникот во Свети Николе

Борбата против климатските промени кои носат катастрофални последици по светот глобално и локално во нашето општество, најуспешно се совладуваат со зголемување на површините под шуми, со пошумување.

 

Избран заменик директор на ЈП Национални шуми

Избран заменик директор на ЈП Национални шуми

Вработените во државните институции помагаат за чистење на градот #АдминистрацијатаЧисти #НеБидиЃубре

Вработените во државните институции помагаат за чистење на градот 

#АдминистрацијатаЧисти #НеБидиЃубре 

 

 

ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ ја поддржува оваа акција и активно учествуваше во акцијата„Администрацијата чисти со Не биди ѓубре“ како еколошка порака за поттикнување на свесноста за одговорноста на секој граѓанин за одржување на чиста околина.

Семинар по повод започнување на проектот Еко -ДРР

Во Холидеј ин одржан семинар по повод започнување на проектот Еко -ДРР, за земјите од регионот и Западен Балкан

На семинарот почесен гостин беше амбасодорката на Јапонија во Р.С.Македонија Н.Е.Кеико Ханеда, Претставници на JIKA од РС Македонија, и околните држави, директорот на ЦУК, Агрон Буџаку, претставници од ЈП Национални шуми, ШФ, МЗШВ, Паркови и зеленило и други институции кои се вклучени во овој проект.

Соочени со последиците од влошените состојби во шумарството поради сé позачестените пожари, свлечишта, поплави, суши, ерозии и деградации на земјиштето, мораме да ги интензивираме активностите за заштита на екосистемите, порачаа учесниците на Првиот регионален семинар за намалување ризици од катастрофи.

Mинистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски,во посета на ЈП Национални шуми

Денеска, во работна посета на директорот на ЈП Национални шуми, Зоран Ѓорѓиев, беше Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски.

Конференција за печат

Конференција за печат на директорот на ЈП Национални шуми, Зоран Ѓорѓиев на тема- санација на пожарот во велешко каде изгоре 50 години стара шума

На Конференција за печат на директорот на ЈП Национални шуми, Зоран Ѓорѓиев која се одржа во просториите на ЈПНШ, директорот Зоран Ѓорѓиев ја елаборираше актуалната ситуација создадена со големиот пожар на велешко Езеро и за санацијата на опожарената површина.

Потпишување на дополни и измени на Колективниот договор за работниците во ЈП Национални шуми

Во просториите на Дирекцијата на ЈП "Национални шуми" на 26.08.2019, генералниот директор г-динот Зоран Ѓорѓиев и претседателот на Управен Одбор, г-дин Милутин Ристески од страна на Јавното претпријатие "Национални шуми" и претседателот на Синдикатот за шумарство и дрвна индустрија на Република Северна Македонија г-динот Живко Митревски потпишаа Договор за измена и дополнување на Колективниот договор за работниците во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми " Национални шуми" П.О. Скопје.

Забрана за движење во шума, август 2019

Заради зголемена опасност од појава на пожар,

ЈП Национални шуми побара делумна забрана за движење во шума

 

На барање на ЈП Национални шуми, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, воведе делумна забрана за движење во шума, во шумите со кои стопанисува ЈП Национални шуми.

Одлуката е донесена со оглед на зголемената опасност од појава на пожари на отворен простор заради високите температури кои се најавуваат во летниот период.

ЈП Национални шуми  апелира до сите граѓани на РС Македонија, на исклучително внимание при движење во шума и избегнување на сите активности што можат да предизвикаат пожар.

 И покрај тоа што  грижата за шумите треба да биде длабоко врежана во свеста на секој граѓанин, се апелира  да реагира според сопствената совест, со што ќе придонесе во заштитата и зачувувањето на животната средина што се цел и императив на работењето на ЈП Национални  шуми.

Забраната започнува да важи од 08.08.2019 година, и тоа  за периодот од 06:00 до  20:00 часот и ќе трае се до нејзиното отповикување.

Информации за јавните набавки, Годишни планови за јавни набавки (нивни измени и дополнувања)

ПОСЕТА НА ШЕФОТ НА ТИКА на ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

ПОСЕТА НА ШЕФОТ НА ТИКА  на ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

Во посета на директорот на ЈП Национални шуми, Зоран Ѓорѓиев, на 27.06.2019 година беше шефот на канцеларијата на ТИКА (Турска агенција за соработка и координација) во Р. С. Македонија, г-дин Ајтекин Ајдин. Средбата се одржа во просториите на дирекцијата на ЈПНШ во Скопје. 

Укинување на делумна забрана за движење во шума

РАБОТИЛНИЦА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПОВОЛЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ ЗА ИДНОТО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ „ОСОГОВСКИ ПЛАНИНИ“

На 26 и 27 февруари во инфо центарот на Пониква се одржа работилница за разгледување на поволен модел за управување за идното заштитено подрачје „Осоговски Планини“. На работилницата учествуваа претставници од релевантните министерствата (МЖСПП и МЗШВ), општините кои гравитираат кон Осоговските Планини, Јавното претпријатие „Македонски Шуми“,( Зоран Горгиев, Маре Басова, Николчо Киров и Борче Бојчовски) како и претставници на други релевантни институции.

 

 

Забрана за движење во шума

Зоран Ѓорѓиев, директор на ЈП Македонски шуми

Апел на свеста и совеста на граѓаните 
ДА ГИ ЗАЧУВАМЕ ШУМИТЕ ОД ШУМСКИ ПОЖАРИ

ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ-АПЕЛ

Примопредавање на теренски возила во дирекцијата на ЈП Македонски шуми

Горат шумите во велешко

Обновен возниот парк на ЈП Македонски шуми

ЈП Македонски шуми набави 4 теренски возила, со што го обнови веќе застарениот возен парк. Возилата Great Wall, модел STEED 6, кои се набавени според Инвстиционата програма за 2018 година, стасаа во дворот на дирекцијата на ЈП Македонски шуми во половината на март, 2019 година

 

21.март, Меѓународен ден на шумите

Меѓународниот ден на шумите се одбележува секоја година на 21 март . и тој ден претставува прилика да се потсетиме на важноста на шумите и нивната заштита.
За прв пат е одбележан со одлука на Генералното собрание на Обединетите нации во 2012 година, овој ден се одбележува на разни начини на глобално нивбо и во сите земји на светот со цел да ја подигне свеста за важноста на сите видови дрвја и шуми.
Темата за 2018 година беше "Шуми и одржливи градови", така што оваа година, исто така, се фокусира особено на тоа што градовите стануваат позелени, поздрави и посреќни места за живеење.

Промовиран концепт за рано откривање на шумски пожари

Промовиран концепт за рано откривање на шумски пожари, кој во себе интегрира мрежа на сензори, камери и беспилотни летала (дронови) за собирање на податоци и изработка на анализи

Работна посета на Република Чешка

Работна посета на Република Чешка на делегација на ЈП Македонски шуми. На официјална покана од страна на Амбасадата на Република Чешка со седиште во Скопје од 04 до 06.03.2019 година беше остварена работна посета на Република Чешка од страна на Директорот на ЈП„Македонски шуми“-Скопје - Зоран Ѓорѓиев, Помошник Директорот за шумарство - Никола Лозановски и Раководителот на одделение во Секторот за шумарство - Владимир Бибоски.

Регионална акција во борба против криминалот и корупцијата во шумарството

Во средината на март, 2019 година, претставници на ЈП Македонски шуми учествуваа на “Регионална акција за борба против криминал и корупција во шумарството”. На оваа важна регионална средба учествуваа: Николчо Киров, пом. директор на Сектор за заштита на шумите, надзор и внарешна контрола и Жарко Анастасијески, пом. директор на Сектор за шумско земјиште, шумска инфраструктура и механизација од ЈП Македонски шуми, Војо Соколовски од Асоцијација на приватни шуми, Ејуп Јаја, директор на државниот инспекторат за шумарство и ловство, Горан Трајков, командир на Шумска полиција-Штип и Воислав Тодоров од ЦНВП, кој беше и модератор на настанот.
ЦНВП Фондација - Холандија, заедно со ФЕА - Босна и Херцеговина и Зелен Дом – Црна Гора, спроведуваат проект финансиран од Министерството за надворешни работи на Норвешка, под наслов “Регионална акција за борба против корупција и криминал во Шумарството”. 

Пролетно пошумување, 2019

Врз основа на заклучок на Владата на Република Северна Македонија, за спроведување на на најмалку една акција против аерозагадувањето и заштита на животната средина(точка 3. од записникот од 109-та седница на Владата на РМ, одржана на 14.12.2018 год.)

Отчетност за трошењата на носителите на јавни функции за период од 01.06.2018 година до 30.11.2018 година

20 години од постоењето на ЈП Македонски шуми

Одбележан Јубилејот 20 години од постоењето на ЈП Македонски шуми

Со интегрално стопанисување со шумите е започнато со формирањето на Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост на територијата на РМ – “Македонски шуми“ Скопје кое е основано со Одлука на Владата на Република Македонија, а со работа започна на 1.07.1998 година како правен следбеник на дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шуми.

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

На ден 24.10.2018 година, во просториите на Јавното претпријатие "Македонски шуми" се потпиша Меморандум за соработка меѓу: 
Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми "Македонски шуми" п.о - Скопје,претставувано од директорот Зоран Ѓорѓиев, Министерството за замјоделство, шумарство и водостопанство, претставувано од министерот Љупчо Николовски и Национално здружение на сопственици на приватни шуми,претставувано од претседателот Војо Соколовски.

Јубилеј 20 години Македонски шуми

ЈП Македонски шуми во жестока борба со дрвокрадците и други злоупотреби во шума

ЈП Македонски шуми на чело со директорот Зоран Ѓорѓиев, Секторот за заштита на шумите , Внатрешна контрола и Службата за ревизија

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на модра смрека  (JUNIPERIS COMMUNIS) во 2018 година

Отчетност за трошењата на носителите на јавни функции

Јавна кампања ”Да ги заштитиме шумите од пожари”

Со цел превентивно делување пред претстоечката летна сезона за заштита на шумите од шумски пожари, ЈП Македонски шуми и Противпожарниот сојуз на Македонија, на 18.06.2018 година(понеделник), организираат јавна кампања 
”Да ги заштитиме шумите од пожари”. 

О Д Л У К А за избор на работник на неопределено време

Врз основа на член 37 - м од Законот за јавните претпријатија  (Сл. весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), а во врска со објавениот оглас во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“  и “Вечер” на ден 07.06.2018година, Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ –  Скопје донесе:

 

Потпишан Меморандум за соработка за сертификација на шумите во ЈП Македонски шуми

На 05.06.2018 година, во просториите на ЈП Македонски шуми се потпиша МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА. Со Меморандумот за соработка во понатамошниот текст ќе се обезбеди основи за соработка меѓу Фармахем, кој ја претставува Програмата за зачувување на природата во Македонија - ПЗП, Организацијата за поврзување на природни вредности и луѓе-ЦНВП и Јавното претпријатие “Македонски шуми (ЈПМШ). Меморандумот го потпишаа претставници на институциите, носители на проектот за сертификација на шумите во Р. Македонија: Марјана Шушлевска(ПЗП), Сашо Петровски (ЦНВП)и во име на генералниот директорот на ЈП Македонски шуми Зоран Ѓорѓиев, помошник директорот за комерцијално работење во ЈПМШ, Борче Бојчовски.

Запознавање на најновите технологии во производството на надоградбите на механизацијата во доменот на шумарството

На покана на Палфингер Кран ПК ДОО Ријека, генералниот директор на ЈП Македонски шуми, Зоран Ѓорѓиев и претседателот на Управен Одбор на ЈП Македонски шуми, Милутин Ристески, присуствуваа  на состанок со Директорот Андреј Рустја и Раководителката на секторот за продажба и маркетинг Наташа Раковиќ Рустја.

 

Теоретска и практична обука за гаснење на пожари во Витачево, Кавадарци

На обуката за гаснење на пожари која се одржа на 27.04.2018 година учествуваа претставници од Дирекцијата за заштита и спасување  и вработени во Секторот за заштита на шумите 

Делегација од шумарството на Р. Бугарија во работна посета на ЈП Македонски шуми

Деновиве, гости на генералниот директор на ЈП Македонски шуми, Зоран Ѓорѓиев се претставници од шумарството во Р. Бугарија, предводени од извршниот директор на Агенцијата за шуми на Р. Бугарија од Софија, инж. Григор Гогов и  инж. Дамјан Дамјанов, директор на Државното претпријатие од Благоевград.  На средбите одржани во ПШС “Равна река ”-Пехчево и ПШС “Малешево ”- Берово се разменети искуства од шумарствата на двете страни.

Македонски шуми ќе стипендира ученици од шумарска струка

Најдобрите ученици од шумарската струка во СОЗШУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци кои ќе се истакнуваат во целокупниот наставен процес, а кои имаат посебен афинитет кон шумарството и екологијата ќе добиваат стипендија од ЈП Македонски шуми. Ќе изведуваат практична настава во претпријатието, а воедно имаат можност за вработување по завршување на образованието.

ПРОЛЕТНО ПОШУМУВАЊЕ 2018

Вработените во дирекцијата на ЈП “Македонски шуми” –Скопје денес, на 03.04.2018

ФАО ги поддржува напорите на земјата за спроведување на Национален инвентар за шумите

Квалитетни и разновидни податоци за шумарството обезбедени од систематски шумски инвентари се од суштинско значење за одржливо управување со шумите 

Акција за заплена на бесправно посечена дрвна маса 13.01.2018.

Уште една успешна акција на, ПШС Караџица- ЈП Mакедонски шуми на заплена на бесправно посечена дрвна маса.

АКЦИЈА НА ЈП Македонски шуми, ПШС Караџица и на припадници на СВР-Скопје

Свечено одбележан јубилејот 70 години постоење на Шумарски факултет – Скопје

Шумарскиот факултет во Скопје го одбележа Јубилејот, 70 години од постоењето. На свеченоста по тој повод покрај голем број гости и претставници на институции поврзани со шумарството, 

ЈП Македонски шуми

ЈП Македонски шуми на сите вработени, деловни партнери и пријатели им ги честита Божиќните и Новогодишните празници 

ЈП"МАКЕДОНСКИ ШУМИ"-СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2018

Засадено дрво на генерацијата по повод Светскиот ден на детето, 20 ноември

Денеска во ООУ „Љубен Лапе“ беше организирана акција за засадување на „Дрво на генерацијата“, по повод Светскиот ден на детето, 20 ноември, на која присуствуваа градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин и директорот на ЈП „Македонски шуми“, Зоран Ѓорѓиев.

 

Отстапување на специјални противпожарни возила

Во Дирекцијата за заштита и спасување-Скопје на 09.11. 2017., во 10 часот се потпиша Договор за примопредавање на 4 (четири) специјални противпожарни возила марка Great Wall Steed 5, врз основа на Одлука на Владата на РМ, меѓу ЈП Mакедонски шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. Договорот го потпишаа: Директорот на ЈП Македонски шуми, г-дин Зоран Ѓорѓиев и Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување на РМ, г-дин Аднан Џафероски во присуство на претставници на ЈП Македонски шуми и Претставници на Дирекцијата за заштита и спасување.

Европска недела на шумите, 2017 година

Годинава, од 9 до 13 октомври 2017 година се одржува четвртата по ред Европска недела на шумата. Во овој период ќе биде одбележена во соработка со Las2017 ("las" - "шума" на полски), Заедничката комисија на UNECE Комитет за шуми и шумарска индустрија (COFFI) i FAO Европска шумарска комисија (EFC). 

Демант

Поради наследен долг од претходната власт по основ на неплатен данок, ЈП „Македонски шуми“, не можеше да обезбеди потврда за бонитет на претпријатието, што е основен услов за учество на еден тендер.

Посета на Генералниот директор на ЈП Македонски шуми, Зоран Ѓорѓиев на Р. Турција

Врз основа на покана на Генералниот Директорат за шумарство на Република Турција, делегација од македонското шумарство предводена од Генералниот директор на ЈП Македонски шуми, Зоран Ѓорѓиев, од 26-30 септември 2017 година беше во посета на OGM - Р. Турција. https://www.ogm.gov.tr

Извештај за работењето на ЈП„Македонски шуми“ за 2016

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на модра смрека  (JUNIPERIS COMMUNIS) во 2017 година

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на боровинка (VACCINIUM MYRTILLUS) во 2017 година

Известување

Сакаме да ја информираме јавноста дека, ЈП Македонски шуми-Скопје отпоча со примена (имплементација) на систем за електронско следење на дрвната маса, од шума до краен потрошувач. 

ИЗВЕСТУВАЊЕ по повик за интерес 2017 година

Се известуваат сите правни субјекти купувачи на огревно кои имаат регистрирано склад за промет на дрво и дрвни сортименти дека ЈП”Македонски шуми” ќе отпочне со продажба на огревно дрво и склучување на договори за купопродажба на огревно дрво врз основа наподнесени барања од правните субјекти.

ЈП"МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2017

 
ЈП”Македонски шуми” – Скопје  на транспарентен начин со овој јавен повик за интерес ги повикува сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на овој повик на начин и под услови како што следи: 

Линк до условите на повикот

О Г Л А С бр. 6/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

Демант

Почитувани, ве известуваме дека по повод акцијата „Ден на дрвото“ 

О Г Л А С бр. 5/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на боровинка (VACCINIUM MYRTILLUS) во 2016 година.

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на модра смрека  (JUNIPERIS COMMUNIS) во 2016 година

О Г Л А С бр. 4/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

Забрана за движење во шума

Се воведува ограничување на движењето на сите лица во шумите и шумските појаси 

ОДЛУКА За избор на работници на определено време

О Г Л А С бр. 3/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

ОДЛУКА За избор на работници на определено време

ОДЛУКА За избор на работници на определено време

Превземи документ.

О Г Л А С бр. 2/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

Известување за јавноста

Обележување на  „ДЕНОТ НА ШУМИТЕ 2016 “

 

На 21 –ви Март 2016 година ЈП„Македонски шуми“ заедно со  Општина Илинден  ќе учествуваат во глобалната прослава на меѓународниот празник „ДЕН НА ШУМИТЕ 2016“.

 

О Г Л А С бр. 1/2016

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

 

Акциониот План за соработка на Австрија и Македонија

Во „Акциониот План за соработка на Австрија и Македонија “ потпишан на 12 Февруари 2016 година  помеѓу Министрите за Надворешни Работи  г. Себастиан Курц и г. Никола Попоски, развојот на шумарството е наведено како значајно поле за идна соработка помеѓу Австрија и Република Македонија.

ЈП”МАКЕДОНСКИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2016

 
ЈП”Македонски шуми” – Скопје  на транспарентен начин со овој јавен повик за интерес ги повикува сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на овој повик на начин и под услови како што следи: 

Линк до условите на повикот

О Г Л А С бр.8 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

ОДЛУКА За избор на работници на определено време

ОДЛУКА За избор на работници на определено време

ИЗВЕСTУВАЊЕ

ЈАВЕН ОГЛАС бр.4 ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Врз основа на Правилник за систематизација на работни места при ЈП “Македонки шуми” – Скопје, член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014 и 199/2014) како и член 22 став 1 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.74/15), ЈП ”Македонски шуми” - Скопје, објавува:

О Г Л А С бр.7 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА ОГРЕВНО ДРВО

Врз основа на Заклучок од Владата на Република Македонија од стотата седница одржана на 27.08.2015 година, Точка 1  Став 2, Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми “Македонски шуми” Скопје, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.3 ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

О Г Л А С бр.6 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

АКЦИЈАТА „ДЕН НА ДРВОТО“ ЈА РАЗВИВА ЕКО СВЕСТА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗАСЕГА ДАВА ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ИНТЕРВЈУ СО ЖАРКО КАРАЏОСКИ, ДИРЕКТОР НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“

СООПШТЕНИЕ

Согласно заклучоците од Осумдесет и деветтата седница на Владата на Република Македонија

Почнува кампањата „Лето без пожари“

Одделението за превенција при СВР Скопје во соработка со ЈП„Македонски Шуми“, Шумската Полиција и АД „Горска Вода“ на платото пред Жичарата на Средно Водно, започна со реализација на традиционалната превентивна кампањата - „Лето без пожари“.

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на модра смрека  (JUNIPERIS COMMUNIS) во 2015 година

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на боровинка (VACCINIUM MYRTILLUS) во 2015 година

Исправка на ОГЛАС бр.5

Исправка на ОГЛАС бр.5

 

О Г Л А С бр.5 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С бр.4 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С бр.3 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

22.април-ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Денот на Планетата Земја за првпат е одбележен на 22.април 1970 година во САД. Оваа дата е прифатена како Ден на планета Земја на Конференција та на Ообединетите нации за шивотна средина во 1992 година во Рио дe Жанеиро.

О Г Л А С бр.2 За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

Остави зелена трага

По повод 22.март, Светскиот ден на шумите, учениците од СУГС „Кочо Рацин“ во соработка со ЈП „Македонски шуми“ и Здружението за младински активизам „Обединета младина“ го одбележаа овој ден под мотото „Остави зелена трага“

 

О Г Л А С За продажба на огревно и техничко дрво

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот:

 

О Г Л А С

За продажба на огревно и техничко дрво 

ЈП”МАКЕДОНСКИ ШУМИ’ - СКОПЈЕ ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС 2015

Се повикуваат сите заинтересирани коминтенти (купувачи) на огревно и техничко дрво да се пријават на повикот во ЈП”Македонски шуми”. Јавното претпријатие на  најтранспарентен начин отпочнува со склучување на купопродажни договори со сите заинтересирани субјекти кои ќе се пријават на овој повик и кои ги исполнуваат условите од повикот, прописите и критериуми донесени од претпријатието.

Проект „ Програма за зачувување на природата во Македонија“

На 10.12.2014 година во просториите на ЈП Македонски шуми се потпиша Меморандум за соработка меќу НЦП од Швајцарија и ЈП Македонски шуми. Договорот го потпишаа ѓ-ѓа Зора Урех од Helvetas Swiss Intercooperation,  тим лидер на “Програмата за зачувување на природата во Македонија“ и во име на генералниот директор на ЈП Македонски шуми, Жарко Караџоски, г-дин Коста Парлапанов, помошник директор на Секторот за информатички и комуникациски технологии, инвестиции и развој

Потпишан првиот Рамковен договор на ЈП Македонски шуми со странска фирма

Компанијата „ Еуро Њујорк Ма-Воод“ во сопственост на турскиот државјанин Халил Ибрахим Кучукдевеџи од Истанбул ќе отвори фабрика во Македонија за преработка на техничко дрво, а финалниот производ ќе го извезува на европските пазари. 

ПРИДРУЖИ СЕ НА ПОШУМУВАЊЕТО

Почитувани граѓани на Република Македонија,  

Покана на состанок

Почитувани,

ЈП „Македонски шуми“ ги поканува граѓанските организации на првиот организационен состанок за подготовки во претстојната сезона на пошумување „Есен 2014 година“

 

Покана

Во ЈП „Македонски шуми“, денес (04.08.2014) е одржана Конференција за печат на тема„Намалување на цената на буково огревно дрво“.

     Конференцијата за печат, во отсуство на генералниот директор Жарко Караџоски,  ја одржа помошник директорот на Секторот за комерцијални работи, м-р Тони Јованов.

ЈП „Македонски шуми“ ја намалува цената на буковото огревно дрво

Сите заинтересирани граѓани кои сакаат да купат буково огревно дрво од стовариштата на ЈП „Македонски шуми“, веќе од денес може да го сторат тоа, по нова, намалена цена за 10 % за сите физички лица и 15 % за граѓаните корисници на социјална помош.

УПАТСТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА СОБИРАЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА (СОБИРАЧИ) И ВОДЕЊЕ РЕГИСТЕР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СОБИРАЊЕ

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на боровинка (VACCINIUM MYRTILLUS) во 2014 година

И З В Е С Т У В А Њ Е

за ограничување на собирањето и откупот на плодови

на модра смрека  (JUNIPERIS COMMUNIS) во 2014 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Овластено лице за комуникација

21.март – Меѓународен ден на шумите

 

 

 

Генерално собрание на Обединетите нации ја прогласи 2011 година за Меѓународна година на шумите, со што се укажува на значењето на одржливото стопанисување, зачувување и одржливиот развој на сите видови шуми.

Караџоски: Можноста за регионална соработка и желба за развој гарантираат успех

Јавните претпријатија за шумарство и Министерствата за земјоделство (шумарски сектори)од земјите во Југоисточна Европа, денес на иницијатива на ЈП „Македонски шуми“ седнаа на заедничка маса за да ја договорат понатамошната регионална соработка.

Набавка на нови теренски возила

Во периодот, од крајот на 2013, до почетокот на 2014/14год. набавени 33 теренски возила

Триесет возила (Дачиа-Дастер) се распоредени во сите 30 подружници, а додека три возила (Шкода-Јети) се наменети за потребите на Дирекцијата.

Караџоски: Морав да укинам бенефити на работници, не сум делел откази

Директорот на „Македонски шуми“, Жарко Караџоски, негира дека донел одлука за отпуштање на 20 вработени во кавадаречката подружница на јавното претпријатие

Претставници од ИП и Амбасадата на САД во Македонија, во посета на ЈП Македонски шуми

На 25. 02. 2014 во канцеларијата на генералниот директор на ЈП Македонски шуми се одржа средба помеѓу претставници од ИП и Амбасадата на САД во Македонија

Потпишан Меморандум за соработка

Потпишан Меморандум за соработка меѓу:

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Р. Македонија

Рангирани лица од јавниот оглас за вработување

Рангирани лица од јавниот оглас за вработување за 300 извршители (лица со инвалидност)

Оглас

 Оглас за јавно наддавање за продажба на основни средства како старо железо

Дванаесетата по ред акција „Ден на дрвото “ успешно се реализира во сите делови на Македонија

Со Акцијата Ден на дрвото-Засади ја својата иднина, која есенва се одржа на 27.11.2013 година, Македонија ќе се збогати со уште 5 милиони дрвја со што ќе се надмине бројката од 45 милиони садници досега посадени само со акцијата „Ден на дрвото“.

Прес на ЈП Македонски шуми во врска со преземени мерки за намалување на штети од шумски пожари и пл

На пресот одржан во просториите на ЈП Македонски шуми, учествуваа директорот на ЈПМШ, Жарко Караџоски, кој рече:

“ЈП Македонски шуми во изминатиот период презема бројни мерки за намалување на штетите од шумски пожари поради што допринесовме оваа година штетите да бидат значително помали.

Ден на дрвото – засади ја својата иднина” есен 2013 година

За претстојната акција за пошумување “Ден на дрвото – засади ја својата иднина” есен 2013 година,  ЈП Македонски шуми активно се подготвува за реализација на истата, според  техничко оперативните можности.

Известување за ограничување на собирањето и откупот на плодови

Ограничување на собирањето и откупот на плодови на модра СМРЕКА  (JUNIPERIS COMMUNIS) во 2013 година.

Ограничување на собирањето и откупот на плодови на боровинка

Ограничување на собирањето и откупот на плодови на боровинка (VACCINIUM MYRTILLUS) во 2013 година.

ЈП “Македонски шуми“ со Решение бр. 15-733/1 го ограничува времето за собирање и откуп на боровинка во 2013 година.  Собирањето и откупот се одредува да започне на 1-ви Агуст 2013 година и трае до 15-ти  Септември 2013 година. 

Информација –други шумски производи

Зголемувањето на јавната свест за значењето на шумите и нивната економска, социјална и еколошка улога во секојдневниот живот на граѓаните на Република Македонија  налагаат  поголема одговорност во управувањето со шумите како природен ресурс, 

Разубавување на автопатот Катланово-Хиподром

Во интерес на заштитата на животната средина и разубавување на околината во рамките на Акцијата Денот на дрвото, пролетно пошумување, на автопатот Катланово-Хиподром во околината на главниот град Скопје, ЈП Македонски шуми и ЈП Државни патишта, со заедничка акција решија да засадат 5000 декоративни садници.

Реализација на инвестициона програма

Конференција за печат на генералниот директор на ЈП Македонски шуми, г-дин Жарко Караџоски

Потпишан меморандум за разбирање меѓу УНДП и ЈП “Македонски шуми”

Јавното претпријатие „Македонски шуми“ и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), на 16 јануари 2013 година потпишаа Меморандум за разбирање за една поширока заедничка иницијатива во Преспанскиот регион.

Започнато оградувањето на оградено ловиште “Мала круша“ во ловиштето “Рожден“ во Кавадарци

На 24.12.2012 година, во месноста “Мала круша“ беше промовиран почетокот на изградбата на новото оградено ловиште на ЈП „Македонски шуми”.

Намалување на цената на огревното дрво во ЈП Македонски шуми

Генералниот директор на ЈП Македонски шуми, Жарко Караџоски на прес конференцијата одржана на 26.09.2012г. во складот на ЈП Македонски шуми во населба Драчево, рече: 

Во партнерство со природата – новата филозофија на работење на „Македонски шуми“

Денес, 10.јули, 2012. во просториите на ЈП Македонски шуми, генералниот директор , Жарко Караџоски одржа Конференција за печат на која го објави почетокот на ребрендирањето на ЈП Македонски шуми.

Конференција за печат на генералниот директор на ЈП Македонски шуми, г-дин Жарко Караџоски

Реализација на дел инвестиционата програма на  ЈП "Македонски шуми", набавка на 3  нови градежни машини (булдожери) за потребитe на  ЈП "Македонски шуми"

Ден на дрвото, есенско пошумување, 2011

В среда, по осми пат се организира акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“. Во есенското засадување планирано е да се засадат околу 5 милиони и 700 илјади дрвца.

Ден на дрвото

По повод шпекулациите за денот на одржување на Денот на дрвото, информираме дека за терминот на одржување на есенското пошумување 2011 г., јавноста ќе биде благовремено известена.

Намалување на цената на огревното дрво во ЈП "Македонски шуми"

На 18.10.2011г., во просториите на дирекцијата, конференција за печат одржа генералниот директор на ЈП "Македонски шуми" Жарко Караџоски.

Обновување на возниот парк во ЈП Македонски шуми

Генералниот директор, Жарко Караџоски при доделувањето на втората транша на теренски возила Лада Нива, на уште десет подружници на јавното претпријатие им се обрати на раководителите на подружниците, со куса елаборација на новата инвестициона програма на ЈП Македонски шуми, чиј почеток на реализација започна токму со набавката на вкупно 20 теренски возила Лада - Нива, планирани за оваа година.

Ден на дрвото, пролетно пошумување, 2011

Пролетното пошумување, како дел од Акцијата Ден на дрвото-засади ја својата иднина се одржа на 31. март, 2011. година. Денот го одбележа големата излезност на граѓаните ширум државата, што се должеше на убавиот пролетен ден и на стекнатата навика и желба на овој ден да се засади дрвце.

ЕУ сака да стави крај на трговијата со дрвни сортменти добиени по нелегален пат!

Законот кој треба да биде донесен од страна на европската комисија за регулирање на дрвните сортиментите, ќе ги направи увозниците одговорни за внесување на суровини кои се нелегално посечени.

Конференција за печат на директорот на ЈП "Македонски шуми"

На 01.02.2011. година, во просториите на ЈП „Македонски шуми“ ,Директорот на ЈП „Македонски шуми“ Жарко Караџоски одржа Конференција за печат на која на новинарите им ги објасни и аргументира своите ставови во врска со наводите на Антикорупциската комисија и нејзиниот претседател Илми Селами.

2011 Меѓународна година на шумите

Шумите за луѓето, е мотото под кое се ќе се одбележува овој настан

Со одлука на ОН за првпат, службено, 2011. година е прогласена за меѓународна година на шумите. 

Конференција за печат во ЈП Македонски шуми

На 03.06.2010. година, во просториите на дирекцијата на ЈП Македонски шуми , се одржа Конференција за печат на тема Продажба на огревно дрво во ЈП "Македонски шуми".

Јубилеј “10 години од постоењето на ЈП Македонски шуми“

Стопанисувањето со шумите во Република Македонија е засновано врз комплексност, многуфункционалност и трајност во производството, при што се води сметка за здравиот однос кон шумите, еколошките принципи за зачувување на животната средина и нега и обновување на шумите.

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт