Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

ПРОЛЕТНО ПОШУМУВАЊЕ 2018

Вработените во дирекцијата на ЈП “Македонски шуми” –Скопје денес, на 03.04.2018

година го изврши пролетното пошумување садници по основ редовни пошумувања и според Годишните планови на подружниците. Пошумувањето се изврши на локацијата ШСЕ”Пчиња”, м.в. Драганово, оддел 30, с.Миладиновци. на површина од 1ха со со околу 2000 садници на даб и јасен, видови предвидени со Шумско стопанските основи и Годишните планови на подружницата.Теренот за пошумување е соодветно подготвен, во кордони од вработените во ПШС Караџица.

Садењето на садниците се врши под контрола на шумарски инженери и техничари, а по засадувањето грижата за пошумените садници се врши со соодветни одгледни мерки од страна на стручни лица. Убавиот пролетен ден придонесе за прекрасна работна атмосфера што секако ќе биде гаранција за успешно зафаќање и раст на садниците, што всушност е крајна цел. Инаку, пошумувања се извршуваат и во останатите 30 подружници на ЈП Македонски шуми во Р. Македонија.

Галерија

 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт