Информации

Пребарување

Loading

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Огласи

Задолжени за контакт со хендикепирани лица

Задолжени од ЈП„Македонски шуми“ – Скопје за контакт со хендикепирани лица :

mkd shumi

Задолжени од ЈП„Македонски шуми“ – Скопје за контакт со хендикепирани лица:

 

 

 

 

 

 

1.      ЈП„Македонски шуми“ – Скопје,  Дирекција

      Коста Парлапанов-  тел.02/2581-080

Соња Никчевиќ-  тел.02/2581-080

 

2.      ЈП„Македонски шуми“-ПШС„Малешево“ - Берово

Војо Шишовски -тел.033/471-045

Драги Арменски -тел.033/471-045

 

3.      ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Кајмакчалан“- Битола

Нада Тодорова - тел. 047/220-873

Офелија Николовска - тел. 047/220-873

 

4.      ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Стогово“- Дебар

Сафет Муратовски - тел. 046/831-350

Атли Дика - тел. 046/831-350

 

5.      ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Бигла“ -  Демир Хисар

Сузана Димовска - тел.047/276-533

Симона Стојковска - тел. 047/276-533

 

6.      ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Демир Капија“ - Демир Капија

Јулијана Нацева - тел.043/367-106

Цанка Дрварова - тел.043/362-564

 

7.      ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Кожуф“ -Гевгелија

Слободан Стојков - тел.034/213-286

Кристина Роман - тел.034/213-286

 

8.      ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Караџица“ -  Скопје

Лилјана Керамитчиева - тел. 02/2467-489

Стевче Димитриевски - тел.02/2467-489

 

9.      ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Бор“ -  Кавадарци

Васка Ѓорѓиева - тел.043/412-140

Зоран Ѓорѓиев - тел.043/412-140

 

10.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Лопушник“ -  Кичево

Стојан Стојаноски - тел.045/225-320

Добри Новески - тел.045/225-320

 

11.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Осогово“ - Кочани

Влатко Блажески - тел. 033/279-720

Пецо Стоименовски - тел. 033/279-720

 

12.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Осогово“ Кратово – Кратово

Марија Георгиева - тел.031/482-105

Лидија Алексовска - тел.031/482-105

 

13.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Осогово“ - Крива Паланка

Силвија Алексовска - тел.031/374-554

Јадранка Ѓорѓиевска - тел.031/374-554

 

14.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Куманово“ -  Куманово

Царинка Стојановска - тел.031 414 450

Соња Ацковска - тел.031/414-450

 

15.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Сандански“ - Македонски Брод

Маријана Донеска - тел.045/274-802

Цветанка Петреска - тел.045/274-802

 

16.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Равна река“ -  Пехчево

Љупчо Павлов - тел.033/441-120

Славица Чамевска – тел.033/441-120

 

17.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Црн Бор“ -  Прилеп

Ѓорѓија Пројчески - тел.048/434-311

Влатко Велески - тел.048/434-311

 

18.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Плачковица“ -  Радовиш

Босилка Блажевска - тел.032/635-188

Дориса Смилкова - тел.032/635-188

 

19.  ЈП„Македонски шуми“ - ПШС„Серта“ -  Штип

Елена Јосифова - тел. 032/385 -020

Сузана Бурназова - тел. 032/385 -020

 

20.  ЈП„Македонски шуми“ – ПШС “Беласица“ – Струмица

Љубица Ангелова - тел.034/346-667

Смилјана Јакова - тел. 034/346-667

 

21.  ЈП„Македонски шуми“ – ПШС “Шумарство“ - Свети Николе

Сашо Данев - тел. 032/440- 039

Трајче Зафиров - тел. 032/440- 039

 

22.  ЈП„Македонски шуми“ – ПШС “Лешница “ -Тетово

Јованче Бојдаровски - тел. 044/ 333- 214

Елизабета Идризи - тел. 044/ 333- 214

 

23.  ЈП„Македонски шуми“ - “Саланџак “– Валандово

Цона Полизова - тел. 034/382-048

Гордана Бојкова - тел. 034/382-048

 

24.  ЈП„Македонски шуми“ - “Плачковица“- Виница

Анче Данев - тел. 033/361-335

Радослав Ѓорѓиев - тел. 033/361-335

 

25.  ЈП„Македонски шуми“ - “Липа“ - Крушево

Петар Ристески - тел. 047/276-971

Благица Бошковска - тел. 047/276-971

 

26.  ЈП„Македонски шуми“ - “Галичица“ – Охрид

Ацо Стаматовски - тел. 046/254-540

Марија Новаковска - тел. 046/254-540

 

27.  ЈП„Македонски шуми“ - “Бабуна “– Велес

Елизабета лазаревски  - тел. 043/233-566

Борче Ризов  - тел. 043/233-566

 

28.  ЈП„Македонски шуми“ - “Шар “– Гостивар

      Зоран Стефановски - тел. 042/212-305

Исах Исаку - тел. 042/212-305

 

29.  ЈП„Македонски шуми“ - “Преспадрво“ – Ресен

Климентина Беличовска  - тел. 047/451-972

Трајчевски Љупчо            - тел. 047/451-972

 

30.  ЈП„Македонски шуми“ - “Голак“- Делчево

Зоран Паговски - тел. 033/411-563

Љупчо Правулов - тел. 033/411-563

 

31.  ЈП„Македонски шуми“ -“ Jaбланица“ – Струга

Наумче Митрески - тел. 046/786-788

Цвета Маркоска - тел. 046/786-788

Назад

Отчетност

Пријава за вработување

Барање

Барање

Барање

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

СИЗП

  • mkdsumi

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт