Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

ИЗВЕСTУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните на Република Македонија, преку средствата за јавно информирање дека на ден 22.10.2015 година се одржа колегиум во проширен состав (генерален директор, помошници директори и раководители на подружниците при ЈП "Македонски шуми"), управители или претставници на фирмите кои работат преку тендер за ЈП "Македонски шуми" и претставници од Владата на Република Македонија со цел изнаогање решение за снабдување на огревно дрво на населението.

Ве  информираме  дека  заклучно  со 22.10.2015  година,  склучени  се договори  за  385.216 м3огревно дрво, од кои ипорачани се 327.020 м3 огревно дрво. Ве информираме дека на состанокот беше договорено до 01.11.2015 година, да се испорачаат уште 26.492 м3 огревно дрво, а остатокот до 15.11.2015 година. Исто така договорено е до крајот на годината, 10.000 м3 огревно дрво да се испорачаат на правните лица согласно договорите .

Се надеваме дека на овој начин, обврските кој што ги имаме Ќе бидат завршени целосно, а сите накнадно произведени количини ќе бидат пуштени во продажба.

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт