Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

УПАТСТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА СОБИРАЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА (СОБИРАЧИ) И ВОДЕЊЕ РЕГИСТЕР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СОБИРАЊЕ

Со ова упатство се пропишува начинот и постапката за издавање на дозволи за собирање на физички лица (собирачи), како и водење Регистер на издадени дозволи за собирање од страна на Подружниците на ЈП Македонаки шуми и Секторот за користење на други шумски производи и заштита на животната средина-екологија.

Упатство

 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт