Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

ЈП Национални шуми на високо шесто место според мониторингот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Сите обврски на институциите да ја направат својата работа транспарентна важат и за јавните претпријатија под надлежност на општините и Град Скопје и јавните претпријатија и акционерски друштва во државна сопственост, како иматели на информации од јавен карактер. Институциите работат во интерес на граѓаните за да обезбедат услови за нивен развој преку нивното транспарентно работење. Од таа причина, важно е граѓаните да бидат навремено и јасно информирани за сите информации од значење за јавноста, а имателите се должни на граѓаните да им овозможат пристап до тие информации.
За таа цел, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер согласно своите надлежности спроведе мониторинг на 49 иматели, во периодот од 19 септември до 10 октомври 2023 година.
Согласно објавениот Извештај на мониторингот на јавните претпријатија и акционерски друштва во државна сопственост за 2023 година, објавен од Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ЈП Национални шуми се наоѓа на високо шесто место и се наоѓа во групата на јавни претпријатија и АД во нашата земја со највисоко ниво на транспарентност.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт