Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Пошумување во рамките на редовните обврски

Во последните денови од декември во 2022 год. извршено е пошумување во рамки на редовните обврски, притоа е пошумена површина од 6 ха. Поради малата надморска висина (150м) и високите летни температури пошумувано е со садници од дрвен вид багрем, произведен во расадниците на Јавното претпријатие. Во пошумувањето учествуваа вработените од Подружницата Саланџак од Валандово, во соработка со населението од околните населени места. Подружницата многу вложува во добрите контакти со населението во подгорските села и ги поканува сите заинтересирани на сите вакви активности. Пошумувањето е извршено во Шумско стопанската единица Анска река, во одделот 20. Активностите ги координираа вработени во подружницата: Дипл.шумарски инженери Македонка Стојанова и Амет Алилов.

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт