Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Доопремување на сервер салите во дирекција и во Сектор уредување

Согласно Инвестиционата програма за 2022 година, ЈП Национални шуми набави 3 нови инвертер клими за обезбедување на квалитетни услови за работа на серверите, инвестиција вредна 120.000 денари сопствени средства. Развојот на претпријатието е правопропорционален со развојот на информатичката технологија, со што се овозможува постигнување на подобар успех во работењето. Јавното претпријатие и во 2023 година планира доопремување на сервер салата, со набавка на нова серверска опрема. Национални шуми се модернизира и се осовременува.

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт