Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Пролетно пошумување во подружница Кожув - Гевгелија

На ден 13.03.2023 година подружницата Кожув од Гевгелија, заедно со планинарите од Здружението на планинарскиот спортски клуб „Кожув“ организираше заедничка акција за пошумување во Шумско стопанската единица Конска река, оддел 51а, на површина од 1,5 ха засадени беа 3000 садници од багрем, од расадникот од подружницата во Радовиш. Извршеното пошумување е согласно Проста репродукција на шуми според која се завршени сите планирани обврски за 2022 година. Голема благодарност за долгогодишната соработка на Здружението на планинарски спортски клуб „Кожув“ кои активно учествуваат во голем број на пошумувања организирани од подружницата Кожув од Гевгелија.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт