Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Реконструкција на објект во сопственост на Национални шуми / Rikonstruksioni i një objekti në pronësi të Pyjeve Nacionale

Јавното претпријатие Национални шуми спроведува реконструкција на постоечки кров на зграда на пилана-Дервишица во сопственост на подружницата Голак во Делчево, инвестиција вредна 400.000,00 денари од сопствени средства. Инвестицијата е во делот на реконструкција на градежни објекти во Инвестиционата програма од 2022 година. Моментално се одвиваат активности за санација на постоечкиот кров на зградата, кој беше оштетен во минатогодишното невреме кое ја зафати општина Делчево. Санацијата на кровот на поранешната пилана во сопственост на подружницата е една од повеќето планирани реконструкции на објекти во сопственост на јавното претпријатие кои се во тек.
Национални шуми продолжува да се модернизира и осовременува
Ndërmarrja publike Pyjet Nacionale po kryen rikonstruksionin e kulmit ekzistues të objektit-Dervishica, në pronësi të filialit Golak në Dellçevë, investim në vlerë prej 400.000,00 denarë nga mjetet e veta. Investimi është në pjesën e rikonstruksionit të ndërtimit në Programin e Investimeve nga viti 2022. Aktualisht po zhvillohen aktivitete për rehabilitimin e kulmit ekzistues të objektit, i cili u dëmtua nga stuhia e vitit të kaluar që përfshiu komunën e Dellçevës. Renovimi i çatisë së ish-sharrave në pronësi të filialit është një nga rikonstruksionet e shumta të planifikuara të objekteve në pronësi të ndërmarrjes publike që janë duke u zhvilluar.
Pyjet Nacionale vazhdojnë të modernizohen dhe modernizohen
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт