Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Доопремување на сервер сала

Согласно Инвестиционата програма за 2022 година, ЈП Национални шуми планираше и набави Трифазен модуларен УПС систем, со излезна моќност од 10kw со батерии за обезбедување на стандардна автономија, опремен со мрежна SNMP картица, преку која ќе се овозможи автоматски shut down на постоечките сервери, инвестиција вредна 900.000 денари сопствени средства. Развојот на претпријатието е правопропорционален со развојот на информатичката технологија, со што се овозможува постигнување на подобар успех во работењето. Јавното претпријатие и во 2023 година планира доопремување на сервер салата, со набавка на нова серверска опрема.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт