Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Објавен Годишниот извештај за информации од јавен карактер за 2022 година

Согласно Националниот акциски план за Отворено Владино Партнерство и заложбата за Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб страниците на институциите, како и членот 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на РСМ бр.101/2019 год.), Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост Национални шуми п.о. – Скопје, на официјалната веб страна на претпријатието го објави Годишниот извештај за информации од јавен карактер за 2022 год. Годишниот извештај е изработен според таксативно набележаните обврски од член 36, според кој на сите побарани информации е одговорено прецизно, со податоци, коментари и карактеристики кои произлегуваат од работата на јавното претпријатие.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт