Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Одржани работни состаноци

Од 17 до 25ти октомври 2022год. Директорот Валентин Груевски одржа работни состаноци со Раководителите на подружниците, техничките раководители, како и советниците за план и анализа. Првиот состанок беше одржан во просториите на дирекцијата во присуство на претставници од пет подружници, а останатите состаноци се одржаа во подружниците во Берово, Струмица, Гостивар, Охрид, Битола, Кичево и Кавадарци. Главен акцент на работните состаноци беа основните насоки и конкретните задачи кои треба да се остварат во Програмата за работа за 2023год., како основен базичен документ на јавното претпријатие во кој се планираат производните и финансиски податоци поединечно за секоја Подружница и на ниво на ЈП согласно со Посебните планови за стопанисување со шумите, како и во склад со реалните можности, технички капацитети и човечки ресурси во секоја подружница. На одржаните состаноци активно учество имаа претставници од Секторот за шумарство и од одделението за план и анализа од Секторот за план и анализа, инвестиции и развој, информатички и комуникациски технологии.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт