Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Известување од Секторот за комерцијални работи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во врска со барање од Секторот за комерцијални работи бр.08-16/250 од 13.09.2022 година, донесени се Одлуки од Управниот одбор бр.02-670/З од 13.09.2022 година и бр.02- 670/4 од 13.09.2022 година за одобрување на рабат од 15% на  правни лица кои имаат склучено договори со Здруженија на пензионери и трудови инавалиди (Здружени физички лица-членови  преку  Здруженија  на  пензионери  и трудови  инавалиди)  кои имаат склучени договори со подружниците на ЈП Национални шуми - Скопје.
 
Рабатот одобрен од Управниот одбор на ЈП Национални шуми се однесува на ненаплатени средства по склучени договори од Здруженија на пензионери  и  трудови инавалиди  кон правните лица заклучно  со 26.08.2022  година.
 
Со цел да се оствари правото од овие одлуки, односно да се одобри рабат од 15 % потребно е Здруженијата на пензионери и трудови инавалиди (Здружени физички лица­ членови преку Здруженија на пензионери  и  трудови  инавалиди)  кои  имаат  склучени договори со правни лица кои истовремено  имаат  склучени  купопродажни  договори  за огревно дрво со ЈП"Национални  шуми" да достават:
 
Договор склучен  од страна на Здружението  на пензионери  и трудови  инвалиди  со правното лице
Доказ за плаќање по Договорот , односно плаќања извршени од Здружението(банков извод, материјална и финансова картица)
Изјава  под  морална,  материјална   и  кривична  одговорност  за  веродостојност   на податоци (заверна на нотар) од здруженијата на пензионери.
Изјавите да се достават во оригинал
 
 
Секторот за комерцијални работи ќе ги разгледа доставените документи, и доколку се утврди дека се исполнети условите предвидени во Одлуките од УО и ова известување, ќе се одобри рабатот од 15 %.
 
Бараните документи може да се достават по електронски пат, на следниве маил адреси:
 
valentina.deribabova@mkdsumi.com.mk kostadinka.sokolovska@mkdsumi.com.mk
 
За подетални информации може да се обратите кај Помошник директорот за комерцијални работи Жарко Анастасијески на моб. 071 315-289.
 
Директор
Валентин Груевски
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт