Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Заедничко пошумување на вработените од рудникот Саса и ЈП Национални шуми

Постојаната грижа за екологијата и заштитата на животната средина, вработените во рудникот ,,Саса,, заедно со вработените од ЈП ,,Национални шуми,, ПШС ,,Голак-Делчево, денес ја покажаа и на дело. На локалитетот непосредно до рудникот ,,Саса,, со заедничка акција, на површина од околу 2,0 ха засадија над 5.000 садници од багрем, бел бор и јавор. Во изминатиот период успешно беа спроведени пошумувања, оззеленување и рекултивација на старите јаловишта од рудникот.
Вакви и слични заеднички акции ќе продолжат и во иднина, се со цел за поздрава животна средина.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт