Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Jавни консултации за Нацрт-Планот за управување на Заштитеното подрачје Осоговски планини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нацрт-Планот за управување на Заштитеното  подрачје Осоговски планини е објавен за јавни консултации.

На линкот е поставен и Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за План за управување со Заштитен предел Осоговски планини(2021-2031)

Вашите коментари ставете ги на нашиот e-mail> komunikacii@mkdsumi.com.mk или писмено на нашата адреса бул.Свети Климент Охридски бр.68

 

- План за управување на Заштитеното подрачје Осоговски планини

- Извештај за стратегиска оцена на животна средина

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт