Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Стручна надоградба на вработени преку организирани обуки

ЈП „Национални шуми“ во континуитет работи на стручна надоградба на вработените и имплементирање на нови технолиогии и знаења. Како дел од тие напори, на ден 03.11.2021 година вработените во ЈП ,,Национални шуми” од Секторот за уредување на шуми, ловишта и проектирање учествуваа на обука организирана од страна на јапонската агенција за меѓународна соработка JICA за формулирање на план за рехабилитација на шумите.
Во рамките на оваа обука се направи преглед на Ш.С.Е. ,,Радовишка Река – Ораовичка Река” и на проектната локација во Радовиш над село Коџалија. На обуката, присутните вработени се запознаа со процесот на планирање на пошумување и имплементација на Eco-DRR мерки за одржливо управување, зачувување и обновување на екосистемите за да се намали ризикот од катастрофи, со цел да се постигне одржлив и отпорен развој.
Од практичната теренска работа, вработените се здобија со нови знаење за креирање на специјализирани карти за многуфункционалната намена на шумите и за Eco-DRR.
ШУМИТЕ СЕ НАШИТЕ БЕЛИ ДРОБОВИ
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт