Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

ПШС Липа-Крушево пошумува голини

ПШС Липа-Крушево пошумува голини
Согласно предвидувањата во Посебните планови за стопанисување со шуми ПШС Липа - Крушево заврши со есенското пошумување на 12ха голини, во ШСЕ Мечкин Камен-Дивјаци, оддел 70, како и во ШСЕ Бирино Селце во одделите 49 и 53 во рамки на голини. Пошумени се вкупно 28.500 броја на садници од кои: 22.500 садници од бел бор, 4.000 од даб и 2.000 садници од бука. Во пошумувањето беа вклучени вработените во шумското стопанство, кои исто така, континуирано ја подготвуваа и површината за пошумување со сопствена механизација. Со пошумување е отпочнато крајот на месец Октомври.
ЈП Национални шуми преку сите акции за пошумување, освен зголемувањето на зелените површини има за цел да ја подигне еколошката свест кај населението за поголема грижа за шумите како природно богатство за нас и идните генерации.
ДА ГО ЗГОЛЕМИМЕ ШУМСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ПРЕКУ ПОШУМУВАЊЕ
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт