Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Пошумување на голини и ерозивни земјишта

Пошумување на голини и ерозивни земјишта
ЈП Национални шуми продолжува со активностите за пошумување, согласно Програмата за пошумување на голини и ерозивни земјишта во државна сопственост. Денеска на 16.11.2021 година се пошумува површина на територија на Ресен во ШСЕ Галичица-Болно место викано Петрино на површина од 23 ха. На површината предвидена за пошумување ќе се пошумат 57.500 садници од црн бор, дуглазија, јасен и јавор, а садниците се произведени во расадникот на ПШС „Преспадрво“-Ресен.
На настанот присуствуваше Генералната Директорка на ЈПНационални шуми Јулиана Николова, Помошниците директори Маре Басова и Николчо Киров, како и вработените од ПШС Преспадрво-Ресен, кои во наредниот период ќе продолжат со активностите за пошумување на површината.
Секоја акција за пошумување ЈП Национални шуми покрај зголемувањето на зелените површини и разубавување на изгледот на регионот има за цел и да ја разбуди еколошката свест кај населението за поголема грижа за природата и природните богатства за нас и идните генерации.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт