Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

ПШС Бабуна-Велес пошумува опожарени површини

ПШС Бабуна-Велес пошумува опожарени површини
Согласно Програмата за Проширена репродукција на шуми и мерката: Отстранување на последиците од шумски пожари на површина над 50ха во рамките на една ШСЕ преку вештачка обнова со пошумување со садници, вработените од ПШС Бабуна - Велес ги пошумуваат опожарените површини во ШСЕ Езеро Младост-Караслари.
Подружницата континуирано ја подготвува површината за пошумување со сопствена механизација и со пошумување е отпочнато од 8 ноември. Од предвидените 55,45ха согласно Програмата, досега се пошумени 21ха, посадени се 52.000 броја на садници од јавор, јасен и чемпрес.
Со пошумувањето се придонесува за санирање на опожарените површини и зголемување на површините под шума.
ШУМА, тоа е нашата зелена банка
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт