Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Реализирана работна средба / Takim pune i realizuar

Реализирана работна средба
Во просториите на дирекцијата на ЈП"Национални шуми" на 14.09.2021 година се реализира работна средба помеѓу делегацијата од Република Црна Гора во чиј состав беше присутен Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство г-дин Александар Стијовиќ и Државната секретарка г-ѓа Николина Мишниќ и од наша страна, Директорка г-ѓа Јулиана Николова и Заменикот директор D-r Berat Dehari.
На состанокот е разговарано за интензивирање на соработката и техничкото унапредување на системот за заштита на шумата од шумски пожари, каде Република Северна Македонија како домаќин на секторот за вонредни ситуации работи на воспоставување центар за делување во кризни ситуации. Така да воспоставувањето соработка со цел дополнување на комплементарниот систем би било од големо значење, за да се обезбеди усогласено делување во случај на појава на шумски пожари од поголеми размери. Во таа смисла е разговарано и за формирање на заеднички центри за обука.
Исто така, на состанокот е разменето мислење за пласирање на производите на режана граѓа на четинари и дрвена столарија и дрвени куќи.
Во блиска иднина е планирано потпишување на Меморандум за заедничка соработка.
ЈП Национални шуми
Takim pune i realizuar
Në ambientet e drejtorisë së NP "Pyjet Kombëtare" më 14.09.2021 u realizua një takim pune midis delegacionit nga Republika e Malit të Zi i cili përfshinte Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Z. Aleksandar Stijovic dhe Sekretarja e Shtetit znj. Nikolina Misnic dhe nga ana jonë, drejtoresha znj. Juliana Nikolova dhe zëvendësdrejtori Dr Berat Dehari.
Takimi u përqëndrua në intensifikimin e bashkëpunimit dhe përmirësimin teknik të sistemit të mbrojtjes nga zjarri në pyje, ku Republika e Maqedonisë Veriore, si nikoqire e sektorit të urgjencës, po punon në krijimin e një qendre për veprim në situata krize. U bisedua për krijimin e bashkëpunimit me qëllim plotësimin e sistemit plotësues që do të ishte i një rëndësie të madhe, në mënyrë që të sigurohet veprim i koordinuar në rast të zjarreve në shkallë të gjerë të pyjeve. Në atë kuptim, u diskutua edhe krijimi i qendrave të përbashkëta të trajnimit.
Takimi shkëmbeu gjithashtu mendime mbi vendosjen e produkteve të drurit të sharruar në konifere dhe zdrukthtari prej druri dhe shtëpi prej druri.
Një Memorandum Mirëkuptimi është planifikuar të nënshkruhet në të ardhmen e afërt.
NP Pyjet Kombëtare ,Shkup.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт