Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Пошумување на опожарени површини

 

ЈП Национални шуми продолжува со активности-пошумување за борба против опустинувањето, санирање на опожарени површини се со цел зголемување на површините под шума. На 06.11.2020 година се изврши пошумување во врска со кампањата на ProCreditBank ,,Се грижам, делувам, менувам,,

Пошумувањето се изврши во ШСЕ Осогово ll., Површината на која беше извршено пошумувањето е опожарена во 2019 година. Пошумувањето беше извршено со садници од багрем кои се донација од ProCredit Bank. Со оваа соработка се надеваме дека ќе се зголеми бројот на компании кои ќе се вклучат во активностите кои ги спроведува ЈП Национални шуми за зголемување на површините под шума односно озеленување на РС Македонија.

На пошумувањето присуствуваа: Директорот на ЈП Национални шуми Зоран Ѓорѓиев, Помошниците-директори на Секторите за одгледување, подигање, екологија и лов и Секторот за заштита на шумите, надзор и внатрешна контрола Маре Басова и Николчо Киров, вработени во Подружницата Осогово-Кочани, како и претставници од ProCreditBank.

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт