Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Отпочнато есенското пошумување на подрачјето на ШС Лешница-Тетово

Вработените во ЈП Национални шуми - ШС “Лешница” – Тетово денес ја започнаа акцијата за пошумување и зголемување на шумскиот фонд со 35 000 нови дрвја.
 
Согласно предвидувањата во Посебните планови за стопанисување со шуми, пошумувањето ќе се изврши на повеќе локалитети во Шумско Стопанска Единица-Сува Гора–Милетино, ШСЕ Јабланица и ШСЕ Шар Планина Бистрица. На површина од 10 хектари ќе бидат засадени 15 000 садници од БЕЛ БОР и 20 000 садници од ЦРН БОР.
 
Акцијата започна во ШСЕ Сува Гора – Милетино, а ќе продолжи во наредниот период и на останатите локалитети во другите шумско стопански единици.
Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт