Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Укунување на делумна забрана за движење

УКИНУВАЊЕ НА ДЕЛУМНА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ШУМА

ЈП Национални шуми ги известува граѓаните дека од утре се укинува забраната за движење во шума и шумско земјиште и  апелира до сите граѓани да се однесуваат  одговорно кога се движат во шумите, поради нивна лична заштита и заштита на шумите, како и зачувување на животната средина.

Поради процената дека е намален ризикот од појава на шумски пожари, ЈП Национални шуми – Скопје поднесе Барање бр.11-251/4 од 23.04.2020 година со кое побара согласноста за делумна забрана за движење во шума и на шумско земјиште, издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр.49-4536/2 од 16.04.2020 година да биде отповикана.

Врз основа на горенаведеното барање МЗШВ под бр. 49-4536/4 од 23.04.2020 година донесе решение за укинување на забраната за движење во шума и шумско земјиште и забраната престанува да важи од 24.04.2020 година.

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт