Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Информации за јавните набавки, Годишни планови за јавни набавки (нивни измени и дополнувања)

На Сто четириесет и четвртата седница на Владата на РСМ беше усвоена Информација за статусот на реализација на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година.
Согласно Извадокот од Нацрт – записникот од Сто четириесет и четвртата седница на Владата на РСМ, одржана на 16 јули 2019 година, ЈП Национални шуми – Скопје постапува според задолжението на Владата:
1.Се задолжуваат сите органи на државната управа, согласно утврдените достигнувања во заложбата 3.2 ,,Можност за објавување на основните информации за јавните набавки на интернет-страниците на институциите, да објават линкови од објавените годишни планови за јавни набавки (и нивните измени и дополнувања), огласите за јавни набавки, известувањата за склучен договор и склучените договори, преку автоматско превземање на податоците од Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) и истото да го вршат континуирано.
 
 
 

ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 2019

 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт