Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Работна посета на Република Чешка

Работна посета на Република Чешка на делегација на ЈП Македонски шуми. На официјална покана од страна на Амбасадата на Република Чешка со седиште во Скопје од 04 до 06.03.2019 година беше остварена работна посета на Република Чешка од страна на Директорот на ЈП„Македонски шуми“-Скопје - Зоран Ѓорѓиев, Помошник Директорот за шумарство - Никола Лозановски и Раководителот на одделение во Секторот за шумарство - Владимир Бибоски.

Работната посета беше наменета за Секторот шумарство и стопанисување со шуми, а учествуваа и преставници на повеќе земји од нашиот регион. Во просториите на Министерството за земјоделство и шумарство на Република Чешка се оствари средба со високи преставници од Министерството со седиште во Прага на кое детално не информираа за начинот на работењето на Секторот шумарство во Република Чешка.

Во текот на работната посета се остварија повеќе средби на повеќе локации во Р.Чешка со преставници од приватниот сектор кои се лидери во производство на машини, приклучни компоненти и алати кои се користат во процесот на производство, како и државни институции со кои се разменија обострани искуства со желба за понатамошна почеста соработка на повеќе нивоа. Од страна на организаторите на работната посета беше организирана и практична теренска посета каде беше демонстриран дотур на дрво и дрвни сортименти со современа жичара која се одржа во близината на Брно.

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт