Информации

Отворена линија

02 155 22

24 ЧАСА НА ДЕН

Пријавете !!!

Mито, корупција, кражби на дрво и други злоупотреби во шума.

Галерија

Контакт

Централа: 02 2 581 080

Директор: 02 2 581 083

Факс: 02 2 581 824

komunikacii@mkdsumi.com.mk

Актуелности

Отчетност за трошењата на носителите на јавни функции за период од 01.06.2018 година до 30.11.2018 година

  1. На 110-тата седница на Владата на Република Македонија беше усвоена Информација за објавување на службените трошења на именуваните директори и заменици на директори на јавните претпријатија, самостојните органи на државната управа, правните лица со јавни овластувања, акционерските друштва во државна сопственост и органите во состав на министерствата на официјалните веб-страници
  • Согласно Нацрт-записникот од Сто и десеттата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 18.12.2018 година, ЈП,,Македонски шуми,, п.о. – Скопје постапува според укажувањето на Владата на Република Македонија:
  • Точка 57:  Информација за објавување на службените трошења на именуваните директори и заменици на директори на јавните претпријатија, самостојните органи на државната управа, правните лица со јавни овластувања, акционерските друштва во државна сопственост и органите во состав на министерствата на официјалните веб-страници,  според која се укажува ЈП,,Македонски шуми,, п.о. – Скопје на официјаланата веб-страница да ги објави службените трошоци на Директорот направени во периодот од 01.06.2018 година до 30.11.2018 година.

 

 

Превземи документ

 

Назад

Барање

Отчетност

Барање

Барање

Барање

МЖСПП

  • mkdsumi

Екологија

mkdsumi

повеќе

Монографија 1998-2018

  • mkdsumi

Монографија 1998-2008

  • mkdsumi

Списание

МКФФИС

  • mkdsumi

Контакт